پرداخت امن با پروتکل SSL

در صورت انصراف ازخرید هر یک از خدمات خریداری شده مشتری میتواند طی 7 روز کاری پس از تاریخ فاکتور جهت عودت وجه با واحد فروش مؤسسه تماس حاصل نموده تا در صورت عدم استفاده از سرویس خریداری شده نسبت به پرداخت وجه به ایشان اقدام لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است اعلام شماره پیگیری دریافت شده در هنگام خرید جهت انجام فرآیند عودت وجه الزامی است.