دامنه مورد نظر را جستجو کنید

برای ثبت دامنه دلخواه خود، نام دامنه را به همراه پسوند مورد نظر وارد کرده و دکمه جستجو را کلیک کنید

خدمات میزبانی وب (Hosting)

ویندوز – لینوکس – داخل کشور – PLESK

PA

سالانه

تومان 565,500 

 • 100 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • 5 اکانت ایمیل
 • 1 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PB

سالانه

تومان 721,500

 • 250 مگابایت فضا
 • 2.5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • 10 اکانت ایمیل
 • 2 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PC

سالانه

تومان 897,000

 • 500 مگابایت فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 •  نامحدود اکانت ایمیل
 • 3 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PD

سالانه

تومان 1,267,500 

 • 1000 مگابایت فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 5 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PE

سالانه

تومان 1,813,500

 • 2000 مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 10 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PF

سالانه

تومان  3,217,500

 • 5000 مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 15 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PG

سالانه

تومان 5,265,000 

 • 10000 مگابایت فضا
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 20 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

PH

سالانه

تومان 9,555,000 

 • 20000 مگابایت فضا
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 50 اکانت  FTP
 • پایگاه داده MySQL

مرکز داده ندارایانه

با بالاترین و مجهزترین استانداردهای روز دنیا در سطح TIER3

سیستم سرمایش راهروی سرد

سیستم سرمایش راهروی سرد

یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای سرمایشی با 3 راهروی سرد و ظرفیت 50 رَک که با صرف کمترین میزان انرژی و مدیریت آن، دمای مورد نیاز مرکز داده را فراهم می کند.

سیستم اطفاء حریق

سیستم اطفا حریق

کاملا خودکار با گاز MF-200 به عنوان یک سیستم ایمن و استاندارد در سطح دنیا که توان توقف آتش سوزی در کمتر از 10 ثانیه را دارا می باشد.

سیستم کابل کشی

سیستم کابل کشی

سیسـتم کابـل کشـی و کلیـه تجهیـزات پسـیو (R&M (passive سـوییس بـرای هـر رک بـر اسـاس نیـاز تـا 96 کابـل 10G و 8 کابـل فیبـر نـوری.

سیستم اتاق برق و تاسیسات

سیستم اتاق برق و تاسیسات

دارای تابلو برق با ظرفیت 1 مگاوات طراحــی 2 مســیر بــرق جداگانــه تــا هــر رک بــه همــراه بــرق اضطــراری ، شــامل ژنراتــور(2مســیر) و یو-پی-اس (2 مســیر) بــا ترانــس ایزولــه ، کلیــه تجهیــزات بــا ضریــب 2 بــر اســاس اســتاندارد tier 3 و تمــام تجهیــزات تابلــو بــرق اشــنایدر فرانســه.


اطلاعات بیشتر
co-location
vps
cloud-computing

ندارایانه بستر رشد و نوآوری

جیبی مو: مفهومی نوین در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک

 

آموزش و فروش صنایع دستی و دست سازهای خلاقانه ایران

 

مرکز شتابدهی تک: با حمایت و همراهی بزرگان کسب و کار، رشد کنید

 

اولین سایت فروش اینترنتی در ایران، برای رفع تمام نیازها

 

neda cloud

Client testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet utinam tritani omittam.